Husets historie - Østerhjermitslev

Gå til indhold

Hoved menu:

Husets historie

Ungdomshuset eller forsamlingshuset som vi også kalder det, blev efter " kommunens BBR. registrering", bygget i 1910 og var dengang et interesseselskab,
hvor borger i byen købte anparter i huset, og derved var med til at eje det.

I 1942 udvidede man så huset i nord siden og fik derved det køkken som vi har i dag.

I 1962 udvidede man igen, denne gang mod syd og der fik man så scenen som den ca. ser ud i dag.

I April mdr. 1940 blev ungdomsforeningen stiftet.
Den havde til formål og højne ungdommens fællesskab i byen.

I 1949 dannede man en idrætsforening, hvis formål var at højne idræt her i byen.

I 1970 blev man så enig om at lægge de 2 foreninger sammen, og i 1972 overtog de forsamlingshuset.
De købte det for restgælden i huset, som dengang var 11000 kr. Efter overtagelsen fik foreningen lagt varme ind i huset " hvor der før kun var en kakkelovn",
og har i tiden efter lavet en del andre forbedringer af huset. De drev huset indtil 2009 hvor foreningen blev slået sammen med byens borgerforening.

Den nye forening driver nu i dag vores Ungdoms/forsamlingshus.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu