Generalforsamling - Østerhjermitslev

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling


GENERALFORSAMLING


Onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.00 i Ungdomshuset.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent: Søren Himmelstrup

2. Aflæggelse af bestyrelsen beretning:    Ole Hejlesen

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab: Lars Winther

4. Behandling af indkomne forslag:

5. Fastsættelse af budget og kontingentsatser:
Dette punkt foreslås delt i 2 punkter således at vi først tager budget 2020 og 5 års planen.
Fastsættelse af kontingent for 2020, 100.-kr. for et personligt kontingent, og et hunstandskontingent på 150.- kr. pr. år.
   
6. Valg til bestyrelsen:  På valg er: Camilla Pedersen og             Ole B. Hejlesen

7. Valg af suppleant:  Nikolaj & Charlotte

8. Valg af revisor:  På valg er: Christian Kjelgaard


9. Eventuelt:   


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu